شکلات سفارشی واقعی با کره کاکائو خالص

شکلات اختصاصی خودتان را همراه با تصویر دلخواه‌تان یا نشان تجاری‌تان طراحی کنید!

شکلات خودتان را بسازید

استفاده شکلات‌های برندد در پذیرایی‌های اداری یا مهمانی‌ها و رویداد‌ها بر یک‌پارچگی همه چیز می‌افزاید. شما می‌توانید هر تصویر دلخواهی را برای چاپ روی زرورق شکلات انتخاب کنید.

شکلات واقعی

این فقط یک شکلات تزئینی نیست. شکلات‌های سفارشی از کره کاکائو خالص تهیه می‌شوند. طعم و عطر شکلات واقعی زیر زرورق‌های اختصاصی شما منتظر هستند!

آنلاین سفارش دهید

مزه شکلات، رنگ زرورق و تعداد درخواست خود را مشخص کنید و سفارش خود را ثبت کنید و در کمتر از ۳ هفته شکلات‌های اختصاصی‌تان را دریافت کنید.

نمونه‌های شکلات سفارشی

شکلات اختصاصی خودتان را همراه با تصویر دلخواه‌تان یا نشان تجاری‌تان طراحی کنید!

طراحی شکلات سفارشی واقعی با کره کاکائو خالص

شکلات اختصاصی خودتان را همراه با تصویر دلخواه‌تان یا نشان تجاری‌تان طراحی کنید!